Upravljanje finansijskim rizicima

U današnjoj ekonomiji, lideri finansijskih institucija se suočavaju sa kritičnim izazovima pronalaženja što boljih načina za povećanje prihoda, obezbjeđivanje neophodnog kapitala, povećanje marži, jačanje bilansa stanja i efikasnosti. BePositive može pomoći vašoj instituciji da se suoči sa rizikom regulatornih promjena, elastičnosti, ekonomske volatilnosti, problema vezanih za bezbjednost podataka, kao i problema sa naplatom potraživanja i problematičnom aktivom. Naše usluge upravljanja rizicima su dizajnirane za poslovna okruženja sa povećanim rizikom, s ciljem unaprjeđivanja položaja u odnosu na konkurenciju.

Naš pristup podrazumijeva potpunu saradnju sa klijentima, u smislu omogućavanja transfera rizika i razvoja konsultantskih rješenja u skladu sa specifičnim zahtjevima svakog klijenta i njegovim poslovnim ciljevima.

Iza ovih rješenja stoje brojni finansijski eksperti  sa bogatim znanjem iz oblasti bankarstva, osiguranja, upravljanja aktivom i nepokretnostima. Naši eksperti  posjeduju značajno iskustvo u razvijanju proizvoda namijenjenih potrebama banaka, finansijskih kompanija, investicionim savjetnicima i osiguravajućim kompanijama. Ono što je podjednako važno je da BePositive neprekidno prati najnovije alate i analitike za razumijevanje, prognozu i rješavanje rastućih rizika. Kao rezultat toga, razvijamo specijalna rješenja kako bismo svojim klijentima pomogli u upravljanju rizicima, prevazilaženju izazova i osvajanju mogućnosti.