Korporativne usluge

Osnivanje preduzeća

BePositive obezbjeđuje usluge osnivanja i registrovanja domaćih i stranih kompanija. Osnovaćemo vašu kompaniju u razumno kratkom roku. Poslije osnivanja vaše kompanije i njenog registrovanja u Crnoj Gori, nudimo niz menadžment usluga.

Računovodstvene usluge

BePositive obezbjeđuje usluge računovodstva svojim klijentima. Mogućnost da odgovorimo na sve klijentove potrebe čini naš paket usluga pristupačnim i atraktivnim za svakog klijenta!

Pravni savjeti

BePositive vam pruža bilo koju vrstu pravnih savjeta koji je potreban vašoj kompaniji.