HR konsalting

BePositive čini tim ljudi posvećenih upravljanju talentima i kreiranju programa koji će vam pomoći da maksimizirate sposobnosti vaših zaposlenih, da razvijete jake lidere, koji unapređuju ne samo performance već i prihode. Fokusirani smo na to da pomognemo inovatorima i slobodnim misliocima da razviju strategije upravljanja ljudskim kapitalom, a koje su neophodne za uspjeh.

Naš cilj je da sastavimo najbolje ljude koji će kreirati novu vrijednost, a koja će rezultirati dugotrajnim doprinosom klijentima kao i cijelim industrijama i društvu uopšte. Posvećeni smo ne samo pronalaženju izuzetnih ljudi već i razmišljanu “van kutije” i preispitivanju status quo kako bismo razvili jedinstvena i prava rješenja.

 

U okviru ovih izazova BePositive nudi širok spektar usluga:

Evaluacija: BePositive će istražiti svačiju ulogu u vašem poslu kako bi se odgovorilo na svako pitanje koje počinje sa KAKO, ZAŠTO i GDJE. Ovo pomaže i kreiranju odgovarajućih sistema nagrađivanja.
Regrutacija: Ako želite poslovni uspjeh i rast, regrutacija je ključna, nezavisno od toga kojoj industriji vaš biznis pripada. BePositive pomaže kompanijama ne samo da generišu već i da privuku talente koje žele i koji su im potrebni. Mi imamo izvore i ekspertize koje će vam olakšati potragu.
Razvoj: Samo pronalaženje talenata nije dovoljno. Potrebno je razvijate dobre zaposlene kako bi se maksimizirao njihov talenat. BePositive kreira svoje programe za trening i unapređenje koji su u skladu sa strategijom kompanije i koji vam mogu pomoći da razvijete talente i potencijale svojih zaposlenih.
Angažovanje: BePositive vam može pomoći da oslobodite nove izvore angažovanja i omogućiti da vaši zaposleni ostanu motivisani i vrednovani kao značajan kapital u vašoj organizaciji. Ovo će rezultirati većom produktivnošću i visokim stopama rasta.
Transformacija posla i organizacije: Ako vaša kompanija prolazi kroz fazu određene promjene, BePositive će vam pomoći da upravljate tranzicionom procesom i prođete bez negativnim posljedica po funkcionisanje kompanije. Oblasti na koje se fokusiramo su struktura i operacije, poslovni procesi i organizacione sposobnosti.

BePositive kreira strategije koje su orijentisane ka ljudima i implementira ih kroz sljedeće korake:

- Evaluacija vaših zaposlenih;
- Dizajniranje vaše organizacije na način koji reflektuje strategiju;
- Razvoj ljudskih resursa;
- Sprovođenje nadzora zaposlenih;
- Procjenjvanje vaših poslova;
- Upravljanje vašim ljudima;
- Nagrađivanje vaših zaposlenih.